Aplinkos stebėsena (monitoringas)

2015|06|10
Aplinkos-stebėsena-950-400

Vykdoma Aplinkos stebėsena ir tyrimai pagal Programoje nurodytus aplinkos sektorius, vadovaujantis pagrindiniais aplinkos stebėsenos procesų etapais, nurodytais planais, biologinės įvairovės objektais, jų stebėjimo, tyrimų tvarka, metodais. Aplinkos stebėsena ir jos informacinė sistema vykdoma pagal programoje patvirtintus aplinkos sektorius: geriamo vandens stebėsena ir jos informacinė sistema; paviršinio vandens stebėsena ir jos informacinė sistema; uždarytų sąvartynų stebėsena ir jos informacinė sistema; dirvožemio, grunto stebėsena ir jos informacinė sistema; biologinės įvairovės kaitos stebėsena ir jos informacinė sistema.

Projekto informacija

Paviršinio ir požeminio vandens, dirvožemio ir grunto monitoringo vietos ir užterštumo vertinimas

Užsakovas

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Metai

Tęstinis

Susiję projektai