Ariogalos miesto teritorijos bendrasis planas

2013|08|20

 Ariogalos-BP-1900-800

Projekto metu buvo suformuota Ariogalos miesto teritorijos maksimali urbanistinių resursų koncepcija; optimizuota miesto teritorijos urbanistinė struktūra ir infrastruktūros sistema; numatytos priemonės ir apribojimai, užtikrinantys gamtos išteklių racionalų naudojimą; numatytos urbanistinės prielaidos užstatytų teritorijų erdvinei kompozicijai tobulinti, aplinkos kokybei gerinti, želdynų sistemai išsaugoti ir plėsti; nustatyti užstatymo aukščio ir intensyvumo parametrai; numatytos rezervinės teritorijos; nustatytos teritorijų funkcinės zonos; nustatyti esminiai reikalavimai išorinės vaizdinės reklamos įrengimui.

Pagrindiniai rodikliai ir teritorijos balansas

2010 m.(esama būklė) Planuojamas laikotarpis
Gyventojų skaičius 3810 3810
1 gyventojui tenka (m2 naudingo ploto) 25,9 29,0
Gyvenamasis fondas (m2 naudingo ploto) 98700 110490
Bendras gyvenamojo fondo prieaugis (m2 naudingo ploto)   11790
Suplanuotos teritorijos plotas (ha)   771,3
Naujų teritorijų poreikis gyvenamajai statybai (ha)   16,8

Projekto informacija

Projekto vadovas

S. Motieka

Užsakovas

Raseinių rajono savivaldybė

Susiję projektai