Palangos miesto bendrasis planas

2013|08|20

Plangos-BP-1900-800

Projekto metu suformuota Palangos miesto teritorijos maksimali urbanistinių resursų koncepcija; optimizuota miesto teritorijos urbanistinė struktūra ir infrastruktūros sistema; numatytos priemonės ir apribojimai, užtikrinantys gamtos išteklių racionalų naudojimą; numatytos urbanistinės prielaidos užstatytų teritorijų erdvinei kompozicijai tobulinti, aplinkos kokybei gerinti, želdynų sistemai išsaugoti ir plėsti; nustatyti užstatymo aukščio ir intensyvumo parametrai; numatytos miesto nuostatos regioninės politikos formavimo ir įgyvendinimo atžvilgiu; numatytos rezervinės teritorijos; nustatytos teritorijų funkcinės zonos

Pagrindiniai rodikliai ir teritorijos balansas

  2004 m.
(esama būklė)
2015 m.
Gyventojų skaičius 17600 18800
Turintys antrą būstą ir kt. nepastovūs, turintys nekilnojamą turtą (tūkst. gyventojų) 700 6500
1 gyventojui tenka (m2 naudingo ploto) 29.74 35.0
Gyvenamasis fondas (m2 naudingo ploto) 523300 658000
Bendras gyvenamojo fondo prieaugis (m2 naudingo ploto)   134700
Teritorijų poreikis skaičiuojamam gyvenamam fondui (ha)   122,9
Suplanuotos teritorijos plotas (ha)  7907.73 7907.73

Projekto informacija

Projekto vadovas

S. Motieka

Užsakovas

Palangos miesto savivaldybė

Susiję projektai