Šiluvos miestelio teritorijos bendrasis planas

2013|08|20

Siluvos-BP-1900-800

Projekto metu suformuota Šiluvos miesto teritorijos maksimali urbanistinių resursų koncepcija; optimizuota miesto teritorijos urbanistinė struktūra ir infrastruktūros sistema; numatytos priemonės ir apribojimai, užtikrinantys gamtos išteklių racionalų naudojimą; numatytos urbanistinės prielaidos užstatytų teritorijų erdvinei kompozicijai tobulinti, aplinkos kokybei gerinti, želdynų sistemai išsaugoti ir plėsti; nustatyti užstatymo aukščio ir intensyvumo parametrai; nustatyti užstatymo aukščio ir intensyvumo parametrai; nurodytos suplanuotos teritorijos esamo užstatymo kompaktizavimo nuostatos; numatytos rezervinės teritorijos; teritorijos sugrupuotos į užstatytų ir užstatomų teritorijų bei neužstatytų ir neužstatomų teritorijų zonas; nustatyti teritorijų naudojimo tipai; nustatytos suplanuotos teritorijos ribos, kurios gali būti laikomos perspektyvinėmis Šiluvos miestelio administracinėmis ribomis, rengiant administracinių ribų SP; nustatyti esminiai reikalavimai išorinės vaizdinės reklamos (IVR) įrengimui.

Pagrindiniai rodikliai ir teritorijos balansas

  2010 m.
(esama būklė)
Planuojamas laikotarpis
Gyventojų skaičius 720 800
1 gyventojui tenka (m2 naudingo ploto) 25,9 30,0
Gyvenamasis fondas (m2 naudingo ploto) 18700 24000
Bendras gyvenamojo fondo prieaugis (m2 naudingo ploto)   5300
Suplanuotos teritorijos plotas (ha)   22,5
Naujų teritorijų poreikis gyvenamajai statybai (ha)   6,6

Projekto informacija

Projekto vadovas

S. Motieka

Užsakovas

Raseinių rajono savivaldybė

Susiję projektai