Oro kokybės valdymo programa

2013|07|17
oro-modeliavimas-950-400

2012 metais buvo įgyvendinti uždaviniai susiję su aplinkos oro kokybės valdymu:

  • oro taršos modeliavimas,
  • oro taršos prognozė,
  • visuomenės informavimas,
  • mokslinė analizė – bioindikatoriuose sukauptų sunkiųjų metalų koreliacija su oro teršalais.

Modeliavimas atliktas pagrindiniams teršalams, tokiems kaip kietosios dalelės, sieros dioksidas, anglies monoksidas, azoto dioksidas. Modeliavimo būdu nustatytos vidutinės metinės koncentracijos, sezoninė sklaida pagal sukauptą duomenų bazę apie stacionarius ir mobilius oro taršos šaltinius, meteorologiją. Pirmą kartą atlikti teršalų sklaidos nuo geležinkelių skaičiavimai.

Atliekama oro taršos prognozė: nustatomos paros vidutinės teršalų koncentracijos, automatiškai parenkamos oro kokybės indekso reikšmės, taršos poveikio žmonių sveikatai informacija. Oro taršos prognozė atliekama kasdieną, dviem dienom į priekį. Informacija viešinama internetiniame puslapyje.

Atsižvelgiant į modeliavimo rezultatus ruošiami ar tikslinami aplinkos oro kokybės valdymo planai, rengiamos ataskaitos.

Projekto informacija

Projektas įgyvendintas – 2012 m.

Susiję projektai