Vilniaus triukšmo kartografavimas

2013|07|17
triuksmo-kartogtrafavimas-950-400

2012 m. remiantis  Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo 13 straipsniu ir 2002 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Komisijos direktyva 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo buvo atliktas Vilniaus miesto strateginis triukšmo kartografavimas, kurio pagrindinis tikslas  įvertinti automobilių, pagrindinių kelių, geležinkelių, orlaivių transporto ir pramoninės veiklos keliamą triukšmą. Triukšmo skaičiavimuose panaudoti 2011 metų duomenis.

Triukšmo strateginis kartografavimas vyko keliais etapais: buvo nustatyta triukšmo sklaida Vilniaus savivaldybės teritorijoje ir buvo įvertintas atitinkamo triukšmo lygio veikiamų žmonių skaičius.

Triukšmo sklaidai nustatyti buvo taikomi skaičiavimai naudojant specializuotą programinę įrangą. Kompiuterinis modeliavimas yra parankesnis, nes leidžia modeliuoti įvairias situacijas, nustatyti planuojamų triukšmo mažinimo priemonių efektyvumą ar, pavyzdžiui, dėl nuolat augančio eismo intensyvumo pateikti situaciją ateityje.

Duomenis pristatyti ir sukelti į Europos aplinkos agentūros Reportnet sistemą.

Pagal gautus duomenis ruošiami prevencijos veiksmų planai.

Projekto informacija

Projektas įgyvendintas – 2012 m.

Susiję projektai