Žemės rekomendaciniai reglamentai

2015|06|18
zemes-rib-1

Gatvių tikslių raudonųjų linijų ir preliminarių žemės sklypų ribų nustatymo schemų rengimas nesuplanuotose teritorijose.

Atliekama visos turimos miesto planinės informacijos analizė ir remiantis „STR 2.06.04:2014 GATVĖS IR VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAI. BENDRIEJI REIKALAVIMAI“ ir kitais miesto ribose galiojančiais teritorinio planavimo dokumentais formuojamos preliminarios gatvių raudonosios ribos bei išskiriamos teritorijos, kuriose galima žemių pripirkimo procedūra arba rekomenduojamas detalusis teritorijos planavimas. Taip pat rekomenduojamos kitos žemės sklypų ar jų dalių paskirtys, apribojimai ir reglamentų keitimai.

Išnagrinėta teritorija ~ 40 km2. Darbų galimos bendros apimtys – visa savivaldybės teritorija, kurioje nėra atliktas detalusis planavimas (260 km2).

Projekto informacija

Užsakovas

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Metai

Vykdomas (nuo 2010 m.)

Vieta

Vilnius

Susiję projektai