Išorinės vaizdinės reklamos schemos

2013|08|20
IVR-SCHEMA-1900-800

Schemos detalizuoja galiojančius Vilniaus miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano reglamentus ir išorinės vaizdinės reklamos (IVR) galimos plėtros Vilniaus mieste principines nuostatas, numato galimas IVR išdėstymo vietas (ar zonas) ties pagrindinėmis gatvėmis ir jų aplinkoje.

Rengiant IVR sklaidos schemas buvo įvertinti darbo užduotyje nustatyti tikslai ir kiekvienos iš planuojamų Vilniaus miesto teritorijų ypatumai. IVR sklaida numatyta siekiant estetiškai patrauklių atvirųjų erdvių ir vaizdingo gamtinio kraštovaizdžio arealų, formuojančių viso miesto erdvinį siluetą, vizualinio išsaugojimo, t.p. atsižvelgiant į esamą ir perspektyvinį užstatymą, esamo IVR išsidėstymo tendencijas. Schemose numatytas nedidelis IVR kiekis, prioritetu išskiriant reklamos įrenginių ir statinių estetinės kokybės gerinimą, nustatyti galimi reklamos formatų dydžiai ir reikalavimai IVR architektūriniam įvaizdžiui, dizainui, išdėstymui konkrečiose Vilniaus miesto gatvėse ar jų aplinkoje.

Planuojamas bendras plotas – apie 1836 ha, gatvių trasų bendras ilgis – apie 120,3 km

Daugiau informacijos

Projekto informacija

Projekto vadovas

Audronė Alūzienė

Užsakovas

Vilniaus m. savivaldybė

Metai

2010-2013

Susiję projektai