Vilniaus išorinės vaizdinės reklamos SP

2013|08|20
Isorines-reklamos-SP-1900-800

Vilniaus miesto išorinės vaizdinės reklamos specialusis planas patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2003-02-05 sprendimu Nr. 786 – tai pirmasis tokio tipo specialusis planas Lietuvoje.

Vilniaus miesto 2002-2011 metų strateginiame plane buvo nustatytas tikslas pagerinti Vilniaus miesto urbanistinį architektūrinį įvaizdį ir numatytas veiksmas „sukurti Vilniaus miesto savitą stilių, siekiant negausios išorinės vaizdinės reklamos ir savitos mažosios architektūros“. Siekiant formuoti Vilnių kaip savitos architektūros didmiestį ir saugant istorinio miesto kraštovaizdį, stiprinant miesto estetinį įvaizdį yra būtina reguliuoti išorinės vaizdinės reklamos (toliau – IVR) plėtrą mieste. Vadovaujantis Vilniaus miesto strateginio plano tikslais, paminklotvarkos, gamtosaugos, Vilniaus miesto savivaldybės išduotomis sąlygomis ir galiojančiais įstatymais parengtas IVR specialusis planas, kuriuo nustatyti reikalavimai, keliami išorinei vaizdinei reklamai, ir reglamentai IVR įrengimui.

Daugiau informacijos

Projekto informacija

Projekto vadovas

Mindaugas Grabauskas

Užsakovas

Vilniaus m. savivaldybė

Metai

2003

Susiję projektai