Klaipėdos miesto strateginis planas

2012|08|22
Klaipedos-SP-950-400

Klaipėdos miesto plėtros strateginis planas – miesto plėtros ilgalaikė strategija su būklės vizija, plėtros prioritetais, tikslais, uždaviniais ir veiksmais.

Projekto metu numatyti veiksmų vykdytojai, terminai, įgyvendinimo indikatoriai bei lėšų poreikis. Iliustruota žemėlapiais-schemomis.

Strateginis planas patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2001 04 26 sprendimu Nr. 110.

Įgyvendinimas: Įgyvendintas 2001-2010 m. daugiau kaip 50 %.

Projekto informacija

Projekto vadovas

Linas Sinkevičius

Užsakovas

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Metai

2001

Susiję projektai