Vilniaus miesto strateginis planas

2012|08|22
Vilniaus-SP-950-400

Vilniaus miesto 2002-2011 metų strateginis planas – miesto plėtros ilgalaikė strategija su būklės analize, vizija, plėtros prioritetais, tikslais, uždaviniais ir veiksmais.

Projekto metu numatyti veiksmų vykdytojai, terminai, įgyvendinimo rodikliai bei lėšų ir žmoniškųjų resursų poreikis. Iliustruota žemėlapiais-schemomis.

Strateginis planas patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2002 06 19 sprendimu Nr. 607.

Įgyvendinimas: Įgyvendintas 2002-2011 m. daugiau kaip 50 %.

Projekto informacija

Projekto vadovas

Linas Sinkevičius

Užsakovas

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Metai

2002

Susiję projektai