Valdybos nariai

SĮ „Vilniaus planas“ valdybos nariai:

Sigitas Besagirskis

Vygintas Bubnys

Andrius Jaržemskis

Vilius Nikitinas

Vylūnė Urbonienė

Dovilė Veličkaitė

Alma Vaitkunskienė