Atlygis valdybos nariams

Informacija apie atlygį valdybos nariams
Valdybos narys 2016 m. IV ketv. Valdybos nariams išmokėta suma
Valdybos pirmininkas* 0
Valdybos narys* 0
Valdybos narys* 0
Valdybos narys 1476
Valdybos narys 1476
Valdybos narys 1476
Valdybos narys 1416,96

(*) – Valstybės tarnautojo atlygis už darbą valdyboje – 0 Eur.