Darbo užmokestis

Informacija apie darbo užmokestį
Pareigybės pavadinimas Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius 2015 metai 2016 metai
Administracijos vadovai 5 2438,02 2624,88
Administracijos specialistai 6 1138,90 1338,07
Vadovaujantys ir vedantieji specialistai 24 1461,20 1524,41
Specialistai 59 1042,64 966,12