Veiklos sritys

bg-senamiestis-2

SĮ “Vilniaus planas” vykdo šią ūkinę veiklą:

 1. Programinės įrangos naudojimo konsultacijos ir jos tiekimas
 2. Duomenų apdorojimas
 3. Architektūros ir inžinerijos veikla bei su ja susijusios techninės konsultacijos

Įmonė vykdo veiklą, kuri tenkina viešuosius interesus:

 1. Rengia Vilniaus miesto bendrąjį planą ir atskiras jo dalis, vykdo bendrojo plano generalinio rangovo ar rangovo funkcijas, vykdo bendrojo plano monitoringą
 2. Vykdo tęstinius Vilniaus miesto planavimus darbus, nustatytus teritorijų planavimą reglamentuojančiuose teisės aktuose
 3. Rengia normatyvinių dokumentų projektus Vilniaus teritorijų urbanistinio, susisiekimo, inžinerinių tinklų planavimui, nustatyta tvarka juos suderina ir teikia svarstyti Vilniaus miesto savivaldybės tarybai ar Administracijos direktoriui
 4. Vykdo Vilniaus miesto ar kitų teritorijų planavimo darbus arba šių darbų generalinio rangovo funkcijas
 5. Rengia studijas, paraiškas, projektinę dokumentaciją, pirkimo bei kitus iš ES fondų finansuojamiems objektams, parodas, organizuoti ir vykdyti architektūrinius – urbanistinius konkursus mieste
 6. Dalyvauja ES programose, konferencijose, bendradarbiauja su kitų valstybių savivaldybėmis ir rengia vaizdinę informacinę medžiagą
 7. Nustatyta tvarka vykdo sklypų ribų žymėjimo vietoje darbus
 8. Kuria kompiuterizuotą Vilniaus miesto bendrojo plano duomenų banką, atnaujina duomenis ir teikia Vilniaus miesto savivaldybės padaliniams
 9. Vykdo Vilniaus miesto želdynų, reklamos, mažųjų formų ir kitus projektavimo bei tyrinėjimo darbus, rengia pastatų interjerų ir eksterjerų estetinio tvarkymo projektus
 10. Organizuoja ir valdo miesto aplinkos estetinio tvarkymo projektus
 11. Organizuoja ir rengia urbanistikos ir architektūros, transporto, miesto infrastruktūros objektų duomenų bazes, atlieka atnaujinimo darbus ir teikia Vilniaus miesto savivaldybės padaliniams
 12. Projektuoja ir formuoja kartografinį žemėlapį ir miesto infrastruktūros objektų duomenų bazes, atlieka, atnaujinimo darbus ir teikia Vilniaus miesto savivaldybės padaliniams
 13. GIS duomenų pagrindu kuria miesto informacinę sistemą, sprendžia geoinformacinius uždavinius
 14. Analizuoja Vilniaus miesto raidą, rengia informacinius leidinius, teminius žemėlapius
 15. Vykdo kitas įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos nustatytas užduotis