Viešieji pirkimai

2017/07/10

Informacija apie SĮ „Vilniaus planas“ 2017 m. birželio mėn. mažos vertės pirkimus.

2017/07/10

Informacija apie SĮ „Vilniaus planas“ 2017 m. gegužės mėn. mažos vertės pirkimus.

2017/05/26

Informacija apie SĮ „Vilniaus planas“ 2017 m. balandžio mėn. mažos vertės pirkimus.

2017/05/26

Informacija apie SĮ „Vilniaus planas“ 2017 m. kovo mėn. mažos vertės pirkimus.

2017/03/29

Informacija apie SĮ „Vilniaus planas“ 2017 m. vasario mėn. mažos vertės pirkimus.

2017/02/24

Informacija apie SĮ „Vilniaus planas“ 2017 m. sausio mėn. mažos vertės pirkimus.

2017/01/30

Informacija apie SĮ „Vilniaus planas“ 2016 m. gruodžio mėn. mažos vertės pirkimus.

2017/01/13

2017 m. SĮ „Vilniaus planas“ planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų planas.

2016/12/20

Informacija apie SĮ „Vilniaus planas“ 2016 m. lapkričio mėn. mažos vertės pirkimus.

2016/12/20

Pradedamas pirkimas atviro konkurso būdu „Geografinės informacinės sistemos (GIS) programinės įrangos ESRI licencijų atnaujinimas arba lygiavertės programinės įrangos įsigijimas ir kitos paslaugos“.
Visa informacija – nuoroda

2016/12/12

Dėl 2016 m. viešųjų pirkimų plano tvirtinimo ir keitimo.

2016/11/21

Informacija apie SĮ „Vilniaus planas“ 2016 m. spalio mėn. mažos vertės pirkimus.

2016/10/20

Informacija apie SĮ „Vilniaus planas“ 2016 m. rugsėjo mėn. mažos vertės pirkimus.

2016/09/20

Informacija apie SĮ „Vilniaus planas“ 2016 m. rugpjūčio mėn. mažos vertės pirkimus.

2016/08/23

SĮ „Vilniaus planas“ nuo 2016-01-01 pasirašytos viešųjų pirkimų sutartys bei laimėtojų pasiūlymai

2016/08/22

Informacija apie SĮ „Vilniaus planas“ 2016 m. liepos mėn. mažos vertės pirkimus.

2016/07/27

Informacija apie SĮ „Vilniaus planas“ 2016 m. birželio mėn. mažos vertės pirkimus.

2016/06/30

Informacija apie SĮ „Vilniaus planas“ 2016 m. gegužės mėn. mažos vertės pirkimus.

2016/05/17

Informacija apie SĮ „Vilniaus planas“ 2016 m. balandžio mėn. mažos vertės pirkimus.

2016/04/20

Informacija apie SĮ „Vilniaus planas“ 2016 m. kovo mėn. mažos vertės pirkimus.

2016/03/15

Informacija apie SĮ „Vilniaus planas“ 2016 m. vasario mėn. mažos vertės pirkimus.

2016/02/18

Informacija apie SĮ „Vilniaus planas“ 2016 m. sausio mėn. mažos vertės pirkimus.

2016/01/27

2016 m. SĮ „Vilniaus planas“ planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų planas.

2016/01/14

Informacija apie SĮ „Vilniaus planas“ 2015 m. lapkričio ir gruodžio mėn. mažos vertės pirkimus:

Lapkričio mėn. ataskaita

Gruodžio mėn. ataskaita

2015/11/20

Informacija apie 2015 m. spalio mėn. mažos vertės pirkimus.

2015/09/03

Informacija apie 2015 m. rugsėjo mėn. mažos vertės pirkimus.

2015/09/03

Informacija apie 2015 m. liepos ir rugpjūčio mėn. mažos vertės pirkimus:

Rugpjūčio mėn. ataskaita

Liepos mėn. ataskaita

2015/08/11

Visi perkančiosios organizacijos skelbtini viešųjų pirkimų dokumentai ir jų paaiškinimai bei papildymai yra skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).

Techninių specifikacijų projektai

SĮ „Vilniaus planas“ planuojami pirkimai

SĮ „Vilniaus planas“ nuo 2015-01-01 pasirašytos viešųjų pirkimų sutartys, papildomi susitarimai bei laimėtojų pasiūlymai

2015/08/05

Informacija apie 2015 m. birželio mėn. mažos vertės pirkimus

2015/05/16

Skelbiame papildytas ir naujas SĮ „Vilniaus planas“ atliekamų mažos vertės pirkimų mėnesines ataskaitas:

Sausio ataskaita

Vasario ataskaita

Kovo ataskaita

Balandžio ataskaita

Gegužės ataskaita

2015/05/13

2015 m. atnaujintas pirkimų planas, patvirtintas SĮ „Vilniaus planas“ direktoriaus 2015 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. V-15-23.

2015/03/31

Informacija apie mažos vertės pirkimus 2015 m. vasario – kovo mėn.

2015/03/17

2015 m. pirkimų planas, patvirtintas SĮ „Vilniaus planas“ direktoriaus 2015 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-15-04.

2015/03/17

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 7 str. 3 dalimi, informuojame apie SĮ „Vilniaus planas“ atliktus viešuosius pirkimus 2014 m. lapkričio- gruodžio mėn.

2015/03/03

Informacija apie mažos vertės pirkimus 2015 m. sausio – vasario mėn.

2015/01/08

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 2 dalies nuostatomis bei SĮ „Vilniaus planas“ įstatais, 2014 m. gruodžio 30 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-14-22 patvirtintos naujos SĮ „Vilniaus planas“ supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės.

2014/11/17

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Viešųjų pirkimų gairių perkančiosios organizacijos vadovui, patvirtintų Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr.1S-204, 2 dalies 5 punkto 4 papunkčiu, patiksliname ir viešiname SĮ “Vilniaus planas“ viešųjų pirkimų planą, patvirtintą SĮ „Vilniaus planas“ direktoriaus 2014 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr.V-14-14.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 7 str. 3 dalimi, informuojame apie SĮ „Vilniaus planas“ atliktus viešuosius pirkimus 2014 m. sausio- spalio mėn.

2014/06/11

2014 metų pirkimų planas

2014

2014 m. SĮ „Vilniaus planas“  supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės

2013/08/13

Inžinerinių ir konstrukcinių statinio projekto dalių projektavimo paslaugų pirkimo supaprastinto atviro konkurso būdų sąlygos

2013/06/07

E. darbuotojo integracinės platformos  statinių registro posistemės tobulinimo paslaugos
Projekto vykdymo priežiūra Sereikiškių parko (Bernardino sodo) sutvarkymo alpinariumo įrengimui
Techninė specifikacija

2013/05/31

SPAUSDINIMO, KOPIJAVIMO, SKENAVIMO IR KITŲ SUSIJUSIŲ PASLAUGŲ PIRKIMO SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO BŪDU SĄLYGOS
SPAUSDINIMO, KOPIJAVIMO, SKENAVIMO IR KITŲ SUSIJUSIŲ PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2013/04/24

KOMPIUTERINĖS TECHNIKOS IR  PROGRAMINĖS ĮRANGOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMO SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO BŪDU SĄLYGOS
SĮ „Vilniaus planas“ viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas
SĮ „Vilniaus planas“  supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės
SĮ „Vilniaus planas“ 2013 m. viešųjų pirkimų planas

 

Viešieji pirkimai 2012 metais

Nr.
Pirkimo būdas
Pavadinimas
Data*
Atsisiųsti
1Paslaugų supaprastinto atviro konkurso būduTurimos arcmap 10 versijos programinio plėtinio sukūrimo paslaugų techninė specifikacija -Techninė specifikacija
2 Supaprastintas atviras konkursas Skaitmeninių žemėlapių atnaujinimo technologinių procesų automatizavimas 2012-02-21 Pirkimo dokumentai
3 Supaprastintas atviras konkursas Vilniaus lopšelių-darželių „Šnekutis“, „Kurpaitė“ ir kitų potencialiai užterštų teritorijų grunto (dirvožemio) ir gruntinio vandens užterštumo ekogeologinių tyrimų atlikimas -Pataisyta techninė specifikacija
4 Supaprastintas atviras konkursas Vilniaus lopšelių-darželių „Šnekutis“, „Kurpaitė“ ir kitų potencialiai užterštų teritorijų grunto (dirvožemio) ir gruntinio vandens užterštumo ekogeologiniai tyrimai 2012-09-26 Pirkimo dokumentai